INTRODUCTIE


V-ICT-OR en TMAB organiseren hun “Cyber- & Information Security dag”

Bedrijven en overheden verzamelen uw en mijn persoonsgegevens. Ze doen dat als we (online) aankopen doen, als we ons inschrijven voor een nieuwsbrief of deelnemen aan een wedstrijd, als we een reis boeken of een account aanmaken op een website. In sommige gevallen verzamelen bedrijven ook persoonsgegevens zonder dat we het zelf beseffen, bijvoorbeeld als er een cookie op onze computer geplaatst wordt waarmee kan gemonitord worden welke websites we bezoeken of op welke reclamebanners we klikken.

Ondertussen kunnen we er dus niet meer om heen: door het akkoord over de finale tekst staan we echter voor een ingrijpende wijziging van het privacy landschap in Europa en dus ook in Belgiƫ.
De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende: Een “one-shop” mechanisme zal ervoor zorgen dat individuen klachten kunnen indienen aangaande misbruik van hun persoonsgegevens bij de gegevensbeschermingsautoriteit van hun eigen land, eerder dan daar waar een onderneming gevestigd is. Individuen zullen zich kunnen verenigen en collectieve vorderingen instellen via representatieve organen, zoals consumentenbeschermingsorganisaties.
Bedrijven zullen verplicht zijn gegevenslekken binnen de 72 uur na ontdekking te melden. Bepaalde ondernemingen zullen verplicht een Functionaris voor Gegevensbescherming moeten aanstellen. Individuen hebben een recht om vergeten te worden, d.w.z. dat een onderneming onder bepaalde omstandigheden verplicht zal zijn persoonsgegevens te wissen.

Maar de voornaamste gemene deler is de sterke nadruk op “accountabilty” (rekenschap en verantwoording): een onderneming is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving en zal dit ook moeten kunnen aantonen. Privacy- en informatiebeschermingspolicies en -procedures, documentatie van verwerkingen van persoonsgegevens, gedocumenteerde trainingen, risicoanalyses, gegevensbeschermings- en auditstrategieĆ«n spelen hierbij een cruciale rol. De nieuwe wetgevende regels zorgen er dus voor dat we meer moeten spreken over data privacy governance.

Hoe pakken overheden en bedrijven dit aan? Wat kunnen we samen doen om dit verhaal ter harte te nemen en samen de bedreigingen maar ook de verbintenissen correct aan te pakken? We bekijken dit samen met enkele specialisten uit verschillende domeinen.

 

Doelgroep:
Dit congres wordt georganiseerd voor iedereen die te maken heeft met IT-beveiliging (cybersecurity & cybercrime/ Information security), zowel management als technisch betrokkenen.

Kom op 28 oktober naar de Cyber and Information Security Day en luister naar scherpe analyses en verrassende visies van experts op dit gebied.


> Ontdek hier het programma.
> Bevestig hier uw deelname.